Học phí chương trình CPA Australia (CPA Úc)

học CPA Australia

Lệ phí, học phí cho chương trình CPA Australia (CPA Úc) là một trong những điểm bạn cần quan tâm trước khi theo đuổi chứng chỉ này. Dưới đây là một vài thông tin tham khảo về chi phí cho chương trình CPA Australia (CPA Úc), mong rằng nó sẽ hữu ích cho bạn.

Học phí dưới đây cập nhật cho kỳ 1 năm 2018, ước tính theo tỷ giá AUD/VND = 17,700. Để có thông tin được cập nhật và chính xác nhất, vui lòng vào link truy cập trang web của CPA Australia


PHÍ ĐĂNG KÍ HỌC VIÊN MỚI

Chi phí Giá (AUD) Giá (VNĐ)
Phí đăng ký hồ sơ 164  2,902,800
Phí hội viên ASA (cho 1 năm) 296 5,239,200
Phí hội viên CPA hoặc FCPA (cho 1 năm) 654  11,575,800

 


PHÍ ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH CPA ÚC – CẤP ĐỘ NỀN TẢNG (FOUNDATION)

Chi phí Giá (AUD) Giá (VNĐ)
Đăng ký thi 345  6,106,500
Phí gia hạn (tối đa 6 tháng) 75 1,327,500

PHÍ ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH CPA ÚC – CẤP ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP (PROFESSIONAL)​

Chi phí Giá (AUD) Giá (VNĐ)
Đăng ký môn học (Đóng sớm)* 1,090 19,293,000
Đăng ký môn học 1,240 21,948,000

 *Đóng trước 17/1/2018

10 thoughts on “Học phí chương trình CPA Australia (CPA Úc)

  1. Bùi Thùy Dương says:

    Bạn ơi, tớ ở Hải Phòng, cũng đã đăng kí học CPA úc, môn business finance, nhưng tớ chưa biết cách học ra sao. Bên bạn có lớp nào dạy về môn học này online hoặc trực tiếp ở Hải Phòng hoặc Hà Nội thì báo cho tớ nhé. Tớ cảm ơn nhiều

  2. Pham thu hien says:

    Tôi ở Hải Phòng, muốn tìm hiểu chương trình học CPA úc. Bên bạn có lớp nào dạy về môn học này online hoặc trực tiếp ở Hải Phòng hoặc Hà Nội thì tư vấn cho tôi nhé. Tks!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *