Giáo trình giảng dạy của Finergy

Giáo trình sử dụng của Finergy được biên soạn lại bởi giảng viên Finergy, bám sát với nội dung yêu cầu của môn học, và được cập nhật mới nhất mỗi kỳ.

Các giáo trình chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • CPA Australia Study Guide: Đây là bộ giáo trình chủ đạo được cung cấp tới học viên từ CPA Australia. Chúng tôi xây dựng nội dung bài giảng bám sát nhất theo Study Guide từ CPA Australia

  • BPP Revision kit: Bộ Revision kit từ BPP, cung cấp các Case Study ví dụ và bài tập tham khảo.

  • Các tài liệu khác trên E-learning của CPA Australia
  • Các tài liệu Finergy nghiên cứu thêm từ nhiều nguồn khác nhau như Nguồn của CPA Australia, CIMA, CFA…

Chúng tôi tự tin vào khả năng Nghiên cứu và phát triển của đội ngũ giảng viên, và tin rằng giáo trình giảng dạy là Lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, quyết định nên chất lượng và sự tin tưởng của học viên đối với Finergy, tạo tiền đề cho chính sách 100% Pass guarantee chỉ có tại Finergy

 

2 thoughts on “Giáo trình giảng dạy của Finergy

  1. nguyen kieu trang says:

    Chào bạn,

    Mình đang cần hoàn thiện 4 môn của Foundation, bên bạn có luyện thi ko? Nếu ko thì nhờ bạn tư vấn kinh nghiệm để pass

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *